Komplexné IS

Komplexné informačné systémy skoro vždy menia charakter a metódy riadenia spoločnosti, ktorá sa rozhodne pre takýto krok. Implementácia a zavedenie takéhoto systému je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní spoločnosť do budúcnosti.

Zameriavame sa na dodanie komplexných služieb v tejto oblasti:

  • konzultácie a poradenstvoKomplexné informačné systémy skoro vždy menia charakter a metódy riadenia spoločnosti, ktorá sa rozhodne pre takýto krok. Implementácia a zavedenie takéhoto systému je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní spoločnosť do budúcnosti.
  • služby integrátora nasadenia IS
  • špecifikácie požiadaviek zákazníka a analýzy súčasných procesov, v prípade existencie aj analýzy existujúceho Informačného systému
  • vypracovanie návrhov na riešenie IS
  • príprava, vytváranie, modifikácia programových modulov
  • nasadenie systému a integrácia s okolím
  • školenia zamestnancov
  • servis a údržba.

Máme skúsenosti s nasadzovaním modulárnych ERP (Enterprise Resource Planing) riešení, ktoré obsahujú moduly pre riadenie organizácie, ekonomiku, manažment ľudských zdrojov, výroby, distribúcie a ďalšie. Pri riešeniach kategórie ERP uprednostòujeme overené ERP riešenia významných svetových dodávateľov.

Máme k dispozícii tím odborníkov pre všetky oblasti v IT potrebné pre úspešnú realizáciu komplexného informačného systému (počítačové siete, servery, pamäťové médiá, mobilné technológie, operačné systémy, protokoly, aplikačný SW, …). Naši konzultanti a programátori navrhnú a zrealizujú komplexné riešenie, ktoré bude pokrývať všetky potreby Vašej spoločnosti.

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.