Referencie

Orange Slovensko

Od roku 2003 vyvíjame pre spoločnosť Orange Slovensko intranetové aplikácie na objednávku.


Bayer Slovensko

Webový informačný systém pre podporu liečby cirhózy, vyvinutý pre spoločosť Bayer Slovensko.


E.ON IS

Pre spoločnosť E.ON IS vytvárame inštalačné balíky pre dodaný softvér

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.