Komplexné IS

Komplexné informačné systémy skoro vždy menia charakter a metódy riadenia spoločnosti, ktorá sa rozhodne pre takýto krok. Implementácia a zavedenie takéhoto systému je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní spoločnosť do budúcnosti.

Hardware

Naša spoločnosť vám navrhne najvhodnejšiu konfiguráciu HW zariadení podľa vašich požiadaviek a potrieb. Pri návrhu prihliadame aj na existujúce vybavenie Vašej spoločnosti.

Outsourcing

Oracle Java PHP SQL Joomla!
MySQL PL/SQL HTML C++ C
Spring MVC XML AJAX JavaScript jQuery
CSS IVR Axis Apache
PostgreSQL Oracle Reports XSLT

Hľadáte odborníkov na uvedené technológie? Nájdete ich u nás!

Bezpečnosť IS

Informácie sú v súčasnosti vysoko oceneným obchodným artiklom. Nie je jednoduché informácie získať, a preto je dôležité získané informácie uchovávať a chrániť.

Konzultácie a poradenstvo
Služby integrátora nasadenia IS
Vypracovanie návrhov na riešenie IS
Nasadenie systému a integrácia s okolím
O nás

O nás

Spoločnosť SoliT s.r.o. bola založená v roku 2003. Pôsobíme na trhu IT s cieľom poskytovať kvalitné služby v oblasti softvérového vývoja a dodávky komplexných IT riešení.

Kariéra

Hľadáme do nášho tímu nových kolegov.

Kontakt

Kontaktné údaje

We develop Your IT to develop Your bussiness.
Referencie

Od roku 2003 vyvíjame pre spoločnosť Orange Slovensko intranetové aplikácie na objednávku.

Orange Slovensko

Webový informačný systém pre podporu liečby cirhózy, vyvinutý pre spoločosť Bayer Slovensko.

Bayer Slovensko

Pre spoločnosť E.ON IS vytvárame inštalačné balíky pre dodaný softvér

E.ON IS

Riešenia

Komplexné IS

Komplexné informačné systémy skoro vždy menia charakter a metódy riadenia spoločnosti, ktorá sa rozhodne pre takýto krok. Implementácia a zavedenie takéhoto systému je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní spoločnosť do budúcnosti.

Hardware

Naša spoločnosť vám navrhne najvhodnejšiu konfiguráciu HW zariadení podľa vašich požiadaviek a potrieb. Pri návrhu prihliadame aj na existujúce vybavenie Vašej spoločnosti

Bezpečnosť IS

Informácie sú v súčasnosti vysoko oceneným obchodným artiklom. Nie je jednoduché informácie získať, a preto je dôležité získané informácie uchovávať a chrániť.

Outsourcing

Oracle Java PHP SQL Joomla!
MySQL PL/SQL HTML C++ C
Spring MVC XML AJAX JavaScript jQuery
CSS IVR Axis Apache
PostgreSQL Oracle Reports XSLT

Hľadáte odborníkov na uvedené technológie? Nájdete ich u nás!

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.