Bezpečnosť IS

Informácie sú v súčasnosti vysoko oceneným obchodným artiklom. Nie je jednoduché informácie získať, a preto je dôležité získané informácie uchovávať a chrániť.

Dôležitým aspektom našich riešení je poskytovať maximálnu bezpečnosť a ochranu dát pred stratou a zneužitím. V oblasti bezpečnosti IS ponúkame overené riešenia renomovaných dodávateľov.

Podľa požiadaviek zákazníka navrhujeme mieru zabezpečenia ich Informačného systému a dôležitých dát. Porušenie bezpečnosti zamestnancami organizácie zákazníka žiaľ zatiaľ riešiť nevieme.

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.