Outsourcing

Oracle Java PHP SQL Joomla!
MySQL PL/SQL HTML C++ C
Spring MVC XML AJAX JavaScript jQuery
CSS IVR Axis Apache
PostgreSQL Oracle Reports XSLT

Hľadáte odborníkov na uvedené technológie? Nájdete ich u nás!

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.