Bezpečnosť IS

Informácie sú v súčasnosti vysoko oceneným obchodným artiklom. Nie je jednoduché informácie získať, a preto je dôležité získané informácie uchovávať a chrániť.

Solit s.r.o.
Trnavská cesta 106,
821 01 Bratislava,
Slovensko

+421 905 750 871
solit@solit.sk

SoliT s.r.o.